Sò đỏ Hokagai Canada

1,500,000₫

Mô tả

Sò đỏ 1kg có khoảng 40-50 con.

Xả đông cắt sashimi ăn liền.

Có hàng sau 1-2 giờ

Nhiệt độ bảo quản: 18oC

Hạn sử dụng: 24 tháng

Đơn vị tính: KG

Bình luận

Sản phẩm khác